• Projekt
    LOFRES
Icons

System niskoczęstotliwościowej pasywnej tomografii sejsmicznej

do monitorowania przypowierzchniowych warstw ośrodka geologicznego

get it now
Pagekit

Cel Projektu

Celem projektu jest opracowanie nowatorskiego systemu niskoczęstotliwościowej pasywnej tomografii sejsmicznej do rozpoznania struktury przypowierzchniowych warstw ośrodka geologicznego..

więcej
UIkit

Założenia projektu

Założenia projektu wynikają z podstaw naukowych stosunkowo nowej metody wykorzystującej globalny i lokalny szum sejsmiczny tzw. sejsmikę niskich częstotliwości (LFS – Low Frequency Seismic).

więcej
Warp

Potencjał projektu

Potencjał aplikacyjny wyniku projektu LOFRES jest bardzo szeroki i obejmuje wiele dziedzin. Są to między innymi geofizyka poszukiwawcza i inżynierska, budownictwo i transport oraz oczywiście górnictwo.

więcej

Skład Konsorcjum

User

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Lider Projektu, Wnioskodawca.

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym - posiadającym kategorię B, o statusie państwowej jednostki organizacyjnej.

User

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Konsorcjant

Placówka naukowo-badawcza prowadzącą kompleksowe badania związane z szeroko rozumianą problematyką gospodarki surowcami mineralnymi.

Bądźmy w kontakcie

Akronim: LOFRES

Nr umowy: NCBiR_PBS1_A2_13_2013

Czas Realizacji Projektu: 01.01.2013 – 31.12.2015