Opis potencjału aplikacyjnego wyników projektu

Potencjał aplikacyjny wyniku projektu jest szeroki i obejmuje wiele dziedzin: geofizykę poszukiwawczą i inżynierską, budownictwo i transport oraz górnictwo. Zastosowaniem systemu mogą być zainteresowane jednostki naukowo-badawcze oraz firmy górnicze.

Członkowie konsorcjum ze swym dotychczasowym doświadczeniem aplikacyjnym zapewniają duże prawdopodobieństwo skutecznych wdrożeń systemu w kraju i możliwym za granicą, Lider projektu ITI EMAG wraz z CTT EMAG posiada duże wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu w kraju i za granicą systemów sejsmicznych (w tym również w zakresie aktywnej tomografii sejsmicznej) i sejsmoakustycznych przeznaczonych do oceny zagrożenia tąpaniami w kopalniach węgla kamiennego i rud miedzi oraz oceny zagrożeń powierzchni skutkami eksploatacji podziemnej.

Ponadto realizuje on również prace związane z precyzyjną rejestracją i interpretacją parametrów drgań dla potrzeb obronności. Konsorcjant IGSMiE PAN posiada duże, wieloletnie doświadczenie w pracach naukowo-badawczych związanych z rozpoznaniem geofizycznym realizowanym dla potrzeb górnictwa i budownictwa powierzchniowego i podziemnego (drogi, tunele). Instytut posiada Laboratorium Metod Falowych w którym realizowane są badania sejsmiczne, sejsmologiczne, sejsmoakustyczne i sejsmometryczne dla oceny struktury i właściwości górotworu oraz jego zachowania się w zróżnicowanych warunkach naprężeniowo-deformacyjnych.

Dotychczasowy zakres wdrożeń systemowych jest stosunkowo szeroki i bogaty. W latach 2006 - 2011 wdrożono do eksploatacji opracowane w ITI EMAG następujące systemy:

 • system sejsmiczny ARAMIS M/E w kopalniach: Hua Feng, Tangkou, Jitai, Lahutai, Luan, Qitahe, QianQiu, Chuang Chun (CHRL), Pierwomajska (Rosja), Zasiadko (Ukraina) oraz JAS-MOS, Marcel, Rydułtowy-Anna, Zofiówka, Jankowice, Sośnica – Makoszowy, Piast, Pokój, Wujek i Bielszowice w Polsce
   
 • system sejsmiczny SejLot na terenie poligonu Jagodne
   
 • system sejsmoakustyczny ARES-5/E w kopalniach: Huating, Yambei, Huafeng (CHRL), Pierwomajska (Rosja), Zasiadko (Ukraina) oraz Knurów, Kazimierz –Juliusz, Rydułtowy- Anna, JAS-MOS, Staszic, Piekary, Piast, Marcel, Zofiówka, Wesoła, Jankowice, Wujek i Bielszowice w Polsce
   
 • system sejsmiczny do rejestracji drgań na powierzchni ARP2000P/E w kopalni: Hua Feng (CHRL) oraz kopalniach Wesoła, Knurów, Staszic, Zofiówka, JAS-MOS, Kazimierz-Juliusz, Piast, Jankowice, Halemba-Wirek, Marcel i kilka w KGHM Polska Miedź O/ZG Rudna
   
 • przenośna iskrobezpieczna aparatura sejsmiczna PASAT M: Instytut Zagospodarowania Bogactw Naturalnych Rosyjskiej Akademii Nauk, Firma Tiandi Technology – CHRL, KWK Bielszowice.

Akronim: LOFRES

Nr umowy: NCBiR_PBS1_A2_13_2013

Czas Realizacji Projektu: 01.01.2013 – 31.12.2015