poniedziałek, 19 styczeń 2015 00:00

Artykuły opublikowane w 2014 roku

środa, 22 październik 2014 00:00

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie nowatorskiego systemu niskoczęstotliwościowej pasywnej tomografii sejsmicznej do rozpoznania struktury przypowierzchniowych warstw ośrodka geologicznego. Założenia projektu wynikają z podstaw naukowych stosunkowo nowej metody wykorzystującej globalny i lokalny szum sejsmiczny tzw. sejsmikę niskich częstotliwości (LFS – Low Frequency Seismic). Częstotliwość analizowanych sygnałów sejsmicznych wynosi na ogół od 0,1 do 3 Hz, a w przypadku szumu kulturowego nawet do 30 Hz. Przedział głębokościowy rozpoznania zależy od częstotliwości analizowanej fali sejsmicznej i może wynosić od kilkudziesięciu metrów do kilku tysięcy metrów. Aktualnie w kraju brak jest systemu umożliwiającego prowadzenie takich badań. Brak jest również skonkretyzowanych podstaw metodycznych, których opracowanie umożliwiłoby…

Akronim: LOFRES

Nr umowy: NCBiR_PBS1_A2_13_2013

Czas Realizacji Projektu: 01.01.2013 – 31.12.2015