Zadania w projekcie

Zadanie 1
Opracowanie teoretycznego modelu rozwiązywanego zagadnienia oraz metodyki badań

Zadanie 2
Opracowanie koncepcji i założeń funkcjonalnych systemu

Zadanie 3
Opracowanie i wykonanie modelu systemu

Zadanie 4
Opracowanie algorytmów i oprogramowania modelu systemu

Zadanie 5
Badania laboratoryjne i polowe modelu systemu

Zadanie 6
Opracowanie dokumentacji systemu pomiarowego

Zadanie 7
Wykonanie systemu pomiarowego i jego oprogramowania

Zadanie 8
Testowanie systemu pomiarowego

Zadanie 9
Modyfikacja systemu pomiarowego po badaniach testowych

Zadanie 10
Badania weryfikujące poprawność założeń teoretycznych oraz opracowanie dokumentacji

Akronim: LOFRES

Nr umowy: NCBiR_PBS1_A2_13_2013

Czas Realizacji Projektu: 01.01.2013 – 31.12.2015